(μτβ.) пускать в обращение, двигаться вне дома,


(μτβ.) пускать в обращение, двигаться вне дома,
[киклонас] ουσ. а. циклон.

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.